Υπηρεσίες

Λύσεις Θέρμανσης

Ενδοδαπέδια και επιτοίχια θέρμανση, αντλίες θερμότητας (αέρος - νερού), θέρμανση οροφής, ηλιακή ενέργεια και συμβατικά συστήματα θέρμανσης και αερίου

Κλιματισμός

Οικιακός κλιματισμός, κεντρικός και ημικεντρικός κλιματισμός, ψύξη οροφής, κλιματιστικά Hitachi-Gree-Mitsubishi, υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης

Άλλες υπηρεσίες

Ενεργειακές επιθεωρήσεις, μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας για επαγγελματίες, αυτοματισμοί μηχανοστασίου, ειδικές εφαρμογές, υλικά σύνδεσης