Επικοινωνία

Λεωφ. Στρατού 155, 564 29

Θεσσαλονίκη

2310 655 573

Τηλέφωνο

2310 656 234

Φαξ